Kích thước phổ biến của pallet - Pallet Ngọc Minh l Đóng pallet gỗ theo yêu cầu

Kích thước phổ biến của pallet - Pallet Ngọc Minh l Đóng pallet gỗ theo yêu cầu

Kích thước phổ biến của pallet - Pallet Ngọc Minh l Đóng pallet gỗ theo yêu cầu

Kích thước phổ biến của pallet - Pallet Ngọc Minh l Đóng pallet gỗ theo yêu cầu

Kích thước phổ biến của pallet - Pallet Ngọc Minh l Đóng pallet gỗ theo yêu cầu
Kích thước phổ biến của pallet - Pallet Ngọc Minh l Đóng pallet gỗ theo yêu cầu

Tin tức

Kích thước phổ biến của pallet

Pallet gỗ thường có kích thước phổ biến sau đây

Dài x Rộng x Cao:

- 1000mmx 1000mm x 135mm,

- 1100mm x 1100mm x 140mm,

- 1219mm x 1000mm x 140mm,

- 1200mm x 900mm x 135mm

Hỗ trợ trực tuyến
backtop